Kedves Testvérek!

Szeptember 20-ától újra együtt lehetünk az
imaházban istentiszteleti alkalmon.
Fontosnak tartjuk, hogy járványügyi szempontból elvárható gondossággal legyenek megtartva a gyülekezet alkalmai.
Ennek érdekében a gyülekezet vezetősége az alábbiak betartását kéri az istentiszteleti alkalmakon résztvevőktől:
 
 • Fertőző betegen ne jöjjünk közösségbe
  Kiemelten kérjük, hogy fertőző betegséggel vagy arra utaló tünetekkel ne jöjjünk a gyülekezeti alkalmakra. Ilyen tünetek: köhögés, hőemelkedés vagy láz, rossz közérzet, végtagfájdalom, torokfájás, orrfolyás, könnyezés, hasmenés, íz- vagy szagérzékelés vesztés/zavar, gyakori tüsszentés.
  Az istentiszteletekről a továbbiakban is felvétel készül, kérjük, hogy aki beteg, otthonában nézze meg a felvételt.
 • Életkor szerinti különválasztott gyülekezeti alkalmak időpontjai
  Az 50 év feletti testvéreket a vasárnap délelőtt 8:30-kor kezdődő alkalomra hívjuk, míg a többieket a 10:30-kor kezdődő istentiszteletre várjuk.
 • Maszk viselés
  Az istentiszteleten résztvevőktől a szájat és az orrot eltakaró szájmaszk viselését kérjük. Kérjük, hogy maszkot mindenki hozzon magával!
 • Kézfertőtlenítés
  A bejáratnál és az előtérbe lesz lehetőség a kezek fertőtlenítésére. Az épületbe belépéskor mindenképpen kérjük ezt megtenni, azután szükség szerint.
 • Érintkezés kerülése
  Kérjük, hogy kerüljük a fizikai érintkezést (kézfogás, ölelés, stb.)!
 • Távolságtartás
  Az elvárt, mintegy másfél méteres távolságtartás biztosítása érdekében a nagyteremben ismét egymástól nagyobb távolsággal elhelyezett padokban foglalhatunk helyet.
  Annak érdekében, hogy a lehető legtöbben lehessünk a nagyteremben, kérjük, hogy az egyébként is együtt élők (családok) egy helyre üljenek.
Kérjük és köszönjük a fentiek betartását!
 
Az újrainduló testvéri közösség reményében:
Tóth Zoltán
gyülekezetvezető

Elhiszed, hogy képes vagyok megtenni? (1.)

“Amikor Jézus továbbment onnan, csatlakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta: “Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!” Mikor bement a házba és odamentek hozzá a vakok, Jézus megkérdezte tőlük: “Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni?” Ezt felelték: “Igen, Uram!” Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: “Legyen a ti hitetek szerint!” És erre megnyílt a szemük.” (Máté 9:27-30)

Nem sokkal a Dallas Theologycal Seminary (Dallasi Teológiai Szeminárium) 1924-es alapítása után, az intézmény kis híján csődbe ment. A hitelezők már kitűzték a napot, melyen a jelzálogot érvényesíteni kívánják, és lezárják az épületet pont délben. (tovább…)

HÍREK

Gyászhír – Szabó Margit néni

Mély fájdalommal adjuk hírül, hogy gyülekezetünk egyik imaharcosa, özv. Szabó Istvánné, Margit néni, 2020.09.22-én, életének 87. évében, hazaköltözött Megváltójához.
Temetése október 1-én, 15 órakor, az alsóvárosi temető ravatalozójánál lesz.
Isten vigasztalását kívánjuk a családnak, barátoknak és a gyülekezetnek!
(vi-l-ma)

Gólyahír – Lakati Rebeka

Örömmel tudatjuk a hírt, hogy 2020.08.22-e reggelén megszületett a Lakati család második gyermeke, Lakati Rebeka. A kislány 3460 grammal és 54 cm-rel látta meg a napvilágot. Mama és baba is jól vannak. 
Köszöntjük az új babát, és Isten áldását kívánjuk életükre!

(vi-l-ma) (tovább…)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.